Ukryte Modele Markowa w progresji jazzowej II V I

Ukryte Modele Markowa w progresji jazzowej II V I

W ostatnim wpisie pokazałem jak z wykorzystaniem łańcucha Markowa można wygenerować fragment melodii na podstawie innej wykorzystując macierz przejścia. Był do dość prosty model, ponieważ był w stanie opisać tylko jedną cechę: wysokość dźwięku. Utwór muzyczny to nie tylko zbiór nut, które posiadają tylko jedną cechę – wysokość. Można wyodrębnić klika, a nawet kilkanaście cech, można tutaj wymienić np.:

 1. długość trwania dźwięku
 2. siła uderzenia
 3. tempo
 4. harmonia
 5. melodyka
 6. inne

Aby móc realizować bardziej skomplikowane operacje potrzeba trochę bardziej zaawansowanego modelu niż sam prosty łańcuch Markowa. Pozostając w temacie można tutaj przywołać specjalny rodzaj łańcuchów Markowa jakim są Ukryte Modele Markowa (Ukryte Łańcuchy Markowa, HMM, ang. hidden Markov models). Motele te mają zastosowanie w rozpoznawaniu mowy, bioinformatyce czy graniu na giełdzie. HMM są rozszerzeniem standardowej definicji łańcucha Markowa. Używane są głównie do modelowania związku między ukrytymi, a obserwowanymi sekwencjami. Ukrytym modelem Markowa jest łańcuch Markowa z dyskretnym rozkładem prawdopodobieństwa w każdym stanie. Dyskretne rozkłady prawdopodobieństwa definiują prawdopodobieństwa emisji określonego symbolu alfabetu w danym stanie.

Wszystko stanie się jasne jeżeli taki model przedstawimy w postaci rysunku.

Na rysunku powyżej wyróżnić można dwa stany: Rainy i Sunny (podobnie jak w tradycyjnym modelu Markowa). Stany te nazywane są stanami obserwowanymi. Tradycyjnie jest zadana macierz prawdopodobieństw przejścia ze stanu do stanu. Dodatkowo na rysunku są jeszcze trzy stany pośrednie (ukryte): Walk, Shop, Clean. Dlaczego te stany nazywane są ukrytymi? Znalezienie się w stanie ukrytym nie zmieni zachowania modelu stan ukryty jest cechą dla stanu obserwowanego. Nie używam tutaj żadnych formalizmów w postaci wzorów, nie mniej mam nadzieje, że to jest jasne. Jeżeli jeszcze nie do końca to można się na chwilę zatrzymać. Będąc np. w stanie Rainy możemy trafić na 3 stany pośrednie Walk, Shop, Clean. Mówiąc potocznie, w przypadku pogody deszczowej z prawdopodobieństwem 0.1 wybierzemy spacer, z prawdopodobieństwem 0.4 wybierzemy zakupy, a  z prawdopodobieństwem 0.5 sprzątanie. Podobnie jak w macierzy przejścia w standardowym modelu Markowa macierz przejścia dla stanów ukrytych musi również sumować się wierszami do 1. Załóżmy, że w stanie Rainy został wybrany stan Shop, nie zaburza to jednak pracy modelu – dalej znajdujemy się w stanie Rainy i z prawdopodobieństwem 0.3 możemy przeskoczyć do stanu Sunny. Macierz przejścia dla stanówobserwowanych przedstawia się następująco.

\(

\[
M =
\begin{bmatrix}
0.7 & 0.3 \\
0.4 & 0.6 \\
\end{bmatrix}\\
\]

\)

Macierz przejścia dla stanów ukrytych wygląda:

\(

\[
U =
\begin{bmatrix}
0.1 & 0.4 & 0.5 \\
0.6 & 0.3 & 0.1 \\
\end{bmatrix}\\
\]

\)

Podsumowując, mając ukryty model markowa możemy dla każdego stanu dodać jedną cechę. W przypadku muzyki może to być, długość trwania dźwięku, dynamika czy rodzaj akordu. Jeżeli by połączyć ukryte modele Markowa w warstwy można zamodelować nawet kilka cech – są już to początki do stworzenia półautomatycznego systemu służącego do komponowania muzyki.

Generowanie akordów

Jako dość prosty przykład ukryty model Markowa można wykorzystać w muzyce do generowania akordów na podstawie progresji II V I. Progresja II V I jako następstwo akordów, jest wykorzystywana w szerokim zakresie gatunków muzycznych oraz jest podstawą harmonii jazzowej. W przykładzie będziemy rozważać progresje II V I dla akordów tonacji C-dur. Poszczególne akordy będą stanami w łańcuchu Markowa. Stany ukryte będą odpowiedzialne za typ akordu (minor7, major7, dominant7). Poniższy rysunek powinien wyjaśnić różnice w rodzajach akordów na przykładzie gamy C-dur:

Podstawowe rodzaje akordów dla gamy C-dur

Podstawowe rodzaje akordów dla gamy C-dur

Akordów można posłuchać w serwisie 8notes.

W przypadku progresji II V I, akordy są budowane kolejno na II stopniu gamy V i I, dla gamy C-dur II stopień to nuta D, V to G i I C. Poniżej przykład progresji II V I w tonacji C-dur:

II V I w tonacji C-dur

Wszystkie rodzaje akordów użyte w przykładzie

Wszystkie rodzaje akordów użyte w przykładzie

Analogicznie można utworzyć progresje w innych tonacjach, mając na uwadze jej reguły (ilość bemoli czy krzyżyków). Więcej o teorii nie będę pisał, chodzi o wstępną intuicję. Przykład podkładu muzycznego w tonacji II V I w tonacji C-dur można zobaczyć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=kcEKcl1WgFk&t=33s.

Przygotowanie

W pierwszym kroku należy zdefiniować macierz przejścia dla stanów łańcucha Markowa. W przykładzie będą wykorzystane trzy stany, które będą odpowiadały nutą D, G, C – progresja II V I.
\(
\[
P =
\begin{bmatrix}
0.4 & 0.4 & 0.2 \\
0.1 & 0.1 & 0.8 \\
0.0 & 0.3 & 0.7
\end{bmatrix}\\
\]

\)

Następnie musi zostać stworzona macierz emisji dla stanów ukrytych. Warstwa ukryta będzie odpowiedzialna za rodzaj akordu. Do dyspozycji będą trzy rodzaje akordów: minor7, major7, dominant7.
\(
\[
M =
\begin{bmatrix}
0.4 & 0.0 & 0.4 \\
0.3 & 0.3 & 0.3 \\
0.2 & 0.8 & 0.0
\end{bmatrix}\\
\]

\)

Dla danego stanu z macierzy P będzie wybierany dany stan z macierzy M z uwzględnieniem reguł łańcucha Markowa. Model można przedstawić w postaci grafu na ilustracji poniżej. Strzałkami z liniami przerywanymi są poprowadzone wyprowadzenia do stanów ukrytych, które mówią o rodzaju akordu.

O wybraniu danego stanu ukrytego w ukrytych Markowa decyduje algorytm Viterbiego, nie będę go tutaj opisywał. Z algorytmem można się zapoznać tutaj.

Implementacja

Ostatnim krokiem przy reprezentacji pomysły jest jego implementacja. Wykorzystałem tutaj język Python. Do zaimplementowania ukrytego modelu Markowa wykorzystałem bibliotekę hmmlearn,  do prezentacji wyników w postaci plików MIDI i grafik PNG posłużyła mi biblioteka music21. Szczegóły implementacji opiszę w następnym wpisie. Poniżej kilka przykładowych wyników.

Wynik 1 - 10 iteracji

Wynik 1 – 10 iteracji

Wynik 2 - 20 iteracji

Wynik 2 – 20 iteracji

Wynik 3 – 20 iteracji

Wynik 3 - 20 iteracji

Wynik 3 – 20 iteracji

Nie jest to oczywiście jeszcze pełnowartościowa muzyka, ale pewien krok w kierunku zbudowania półautomatycznego systemu. Tak jak pisałem na początku utwór muzyczny posiada sporo cech, które trzeba w jakiś sposób zamodelować. Można do tego wykorzystać wielowarstwowe ukryte modele Markowa, w których to każda warstwa może być odpowiedzialna za osobną cechę. Pozostawiam to do przemyślenia.

 

Źródła:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=EqUfuT3CC8s
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Hidden_Markov_model
 3. http://www.ismir.net/ – International Society for Music Information Retrieval
 4. https://ieeexplore.ieee.org/document/5492670/
 5. https://www.researchgate.net/publication/224148842_Music_Generation_with_Markov_Models
Share: